Kdo jsme

proFem je nestátní nezisková organizace, která už 30 let pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí najít cestu zpět k plnohodnotnému životu beze strachu.

Naše práce se odráží jak v životě našich klientek a klientů, tak v nových zákonech, přístupu policistů, soudců a zdravotníků i podobě trestních řízení.

Pracujeme na tom, aby všichni, kteří přijdou s obětí do styku, jednali zkušeně a empaticky. Vzděláváme odbornice a odborníky v oblasti potřeb obětí a pracujeme na tom, aby jakékoliv setkání a komunikace s obětí byly citlivé a přínosné.

Naše poslání

Návrat obětí domácího a sexuálního násilí k plnohodnotnému životu.

Naše vize

Vytvoření propojené sítě odborné empatické pomoci bez předsudků. Pomoci, která je k dispozici všem obětem domácího a sexuálního násilí a v takové podobě, ve které ji zrovna potřebují.

Naše mise

Zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti veřejné pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí, abychom jim zajistili nejlepší možnou kvalitu života.

3 pilíře proFemu

Dostupná pomoc

Obětem sexuálního a domácího násilí poskytujeme právní, sociální a psychoterapeutické poradenství. Naše pobočky jsou dostupné ve čtyřech městech České republiky a na konci roku 2023 otevřeme první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku – PORT.

Lobbování

Díky našim dlouholetým zkušenostem umíme pojmenovat nedostatky v systému. S našimi podněty aktivně oslovujeme zákonodárce a usilujeme o změnu legislativy. Nezastavíme se, dokud nevznikne bezpečné prostředí, v němž se obětem dostane spravedlnosti.

Výzkum a vzdělávání

Boříme mýty a společenské předsudky formou osvětových kampaní. Provádíme odborné výzkumy a analýzy. Vzděláváme ty, kteří jsou s obětí násilí v kontaktu mezi prvními: policii, soudy, lékaře a další odbornice a odborníky.

Proč je naše práce zapotřebí?

Ve všech oblastech, které ovlivňují bezpečný život žen a dívek, zatím převládají nebezpečné stereotypy: doma, ve škole, při prvním setkání na policii, u lékaře, u soudu, v politice či v médiích. Žijeme ve společnosti, ve které si oběť sexuálního či domácího násilí musí své trauma obhájit. Ve společnosti, která se více zabývá tím, co se stalo, než tím, jak se oběť cítí a co zrovna potřebuje.

Stereotypní představy o tom, jak vypadá znásilnění, jak by měla oběť působit, vypadat nebo reagovat v daný moment, se promítají do přístupu ze strany odborníků a veřejnosti. Otázky typu Co jste měla na sobě? A proč jste od něj teda neodešla? přenáší vinu na oběť a ne na toho, kdo čin spáchal. Tento postoj a jednání často odrazují ty, kteří znásilnění zažili, od sdílení či řešení svého traumatu.

V proFemu postupně a cílevědomě měníme tento postoj veřejných institucí, služeb i společnosti. Měníme jejich přístup k obětem a proces, kterému jsou podrobovány. Měníme pochybovačnou otázku Opravdu se to stalo? na jasné ujištění Věříme vám.

Jak můžu pomoci já, když se mi někdo svěří?

Zažil/a jsem sexuální násilí a hledám pomoc.

Chci přispět na financování služeb pomoci.